ចងចាំខ្ញុំ

អំពីគណនី

មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង

កសិកម្ម | កុំព្យូទ័រ | កំណាព្យ | គណនេយ្យ | គណិតវិទ្យា | គីមីវិទ្យា | គំនូរ | ចម្រៀង | ច្បាប់ | ជីវវិទ្យា | ឌីសាញ | តន្ត្រី | ទន្តវទនសាស្ត្រ | ទស្សនៈវិជ្ជា | ទេសចរណ៍ | ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ | នយោបាយ | បច្ចេកទេស | បច្ចេកវិទ្យា | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | ផែនដីវិទ្យា និងបរិស្ថានវិទ្យា | ពាណិជ្ជកម្ម | ភាសា | ភូមិវិទ្យា | យុទ្ធសាស្ត្រ | រូបវិទ្យា | រឿងនិទាន | រឿងប្រលោមលោក | លទ្ធិ និងសាសនា | វេជ្ជសាស្ត្រ | សង្គមវិទ្យា | សារណាបញ្ចប់ការសិក្សា | សិល្បៈ | សេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា | សំណង់ស៊ីវិល | ស្ថាបត្យកម្ម | អក្សរសាស្ត្រ | អគ្គិសនី | ឧស្សាហកម្ម | ឯកសារទាក់ទងនឹងការប្រលង | ឯកសារស្រាវជ្រាវ | ឱសថសាស្ត្រ | ផ្សេងៗ

ស្វែងរកយើងនៅហ្វេសប៊ុក

 

ឯកសារដែលទើបនឹងបានបញ្ចូលចុងក្រោយ៖

លំហាត់ Excel...xlsxMikroTik Configuration ...pdf
ចិត្តវិទ្យាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសន...pdfអំណោយឆ្នាំថ្មី...jpg
កំណាព្យ កុលាបន័រតុន...jpgAnusangvachharaBattambang 2015...pdf
ច្បាប់ស្រី...pdfច្បាប់ប្រុស...pdf
កម្រង ព្រិត្តិការណ៏សំខាន់ៗ...pdfWorld-Geography...pdf
Basic-GK World...pdf10000_intrebari-GK World...pdf
General knowledge Quiz book...pdfPowerpoint book...pdf
Excel book...docxWord...pdf
Adobe Phtoshop Cs3 khmer...pdfExcel002...xlsx
More Excel...xlsxExcel 001...xlsx
Test Excel...xlsxលំហាត់ Excel...xlsx
Nervous system...pdfChenda file...docx
Pagoda Yakablour...pdfmath...jpg
math...pdfPPT-RD-NU-C2-OK...pdf
PPT-RD-NU-C1-OK...pdfព្រះពុទ្ធទ្រង់បង្រៀនអ្វី?...pdf
បដិច្ចសមុប្បាទ​...pdfHowtoStudyKorean-Lesson-2....-...pdf
HowtoStudyKorean-Lesson-3....-...pdfMandarin_Chinese_Common_Entran...pdf
HowtoStudyKorean-Lesson-1........pdfHowtoStudyKorean-Unit-0-PDF...pdf
អំពីអ៊ីនធឺនែត...pdfព្រះពុទ្ធសាសនដូចម្ដេច?...pdf
ការព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្ត...pdfLesson Internet &Email website...pdf
មើលទាំងអស់
 

អ្នកឧបត្ថម

អ្នកប្រើដែលទើបនឹងចុះឈ្មោះ


ដាវុធ

Mot

វាសនា

Veasna

អរុណមុន្នី

Chhean

សៀន

UM

Tim

គេហទំព័រជាដៃគូ
           

ប្រព័ន្ធបណ្ដាញចំនេះដឹង និងឯកសារខ្មែរ អភិវឌ្ឍន៍ជំនាន់ទី៖ ៣.០០
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំ ២០១១- ២០១៥
© khmerdocs.com