ចងចាំខ្ញុំ

អំពីគណនី

មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង

កសិកម្ម | កុំព្យូទ័រ | កំណាព្យ | គណនេយ្យ | គណិតវិទ្យា | គីមីវិទ្យា | គំនូរ | ចម្រៀង | ច្បាប់ | ជីវវិទ្យា | ឌីសាញ | តន្ត្រី | ទន្តវទនសាស្ត្រ | ទស្សនៈវិជ្ជា | ទេសចរណ៍ | ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ | នយោបាយ | បច្ចេកទេស | បច្ចេកវិទ្យា | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | ផែនដីវិទ្យា និងបរិស្ថានវិទ្យា | ពាណិជ្ជកម្ម | ភាសា | ភូមិវិទ្យា | យុទ្ធសាស្ត្រ | រូបវិទ្យា | រឿងនិទាន | រឿងប្រលោមលោក | លទ្ធិ និងសាសនា | វេជ្ជសាស្ត្រ | សង្គមវិទ្យា | សារណាបញ្ចប់ការសិក្សា | សិល្បៈ | សេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា | សំណង់ស៊ីវិល | ស្ថាបត្យកម្ម | អក្សរសាស្ត្រ | អគ្គិសនី | ឧស្សាហកម្ម | ឯកសារទាក់ទងនឹងការប្រលង | ឯកសារស្រាវជ្រាវ | ឱសថសាស្ត្រ | ផ្សេងៗ

ស្វែងរកយើងនៅហ្វេសប៊ុក

 

ឯកសារដែលទើបនឹងបានបញ្ចូលចុងក្រោយ៖

សមាជិកអាស៊ានទាំង ១០ប្រទេស...pdfChapter2...pptx
Chapter1...pptxការណែនាំធ្វើបទសម្ភាសន៍...pdf
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មានអ...pdfAssignment Financial Year 2 Se...pdf
សៀវភៅ internet & email ភាសាខ្ម...pdfCost Mgmt Acc...pdf
excel-2010-advanced...pdfexponental of function...docx
Animal Farm...pdfEconomic Development Hand book...pdf
Economic Development and Envir...pdfTaxation...pdf
Minna No Nihongo Shokyuu I - C...pdfLesson 4 Quick Access Toolbar...pdf
Lesson 3 Save With Password...pdfLesson 2 Window Application...pdf
Lesson 1 Excel...pdfOxford Japanese grammar and ve...pdf
L&M Bonus Workshop Manual...pdfL&M Guitar Manual...pdf
PUN2300_PUN2300W_ver1.0_30.12....pdfMinnano Nihongo Translation & ...pdf
HTML4 Lesson Khmer...pdfSample Reference Letter...pdf
Ads in Apps 101...pdfDev Windows 8 apps Getting Sta...pdf
Japanese Grammar Guide.pdf...pdfElastix_Server_Intercom_Setup_...pdf
The Myth - Endless Love...pdfKiss The Rain...pdf
DVR Networking ...pdfកាលុបតារាងក្នុងកម្មវិធីការិយាល...docx
HTML Code...pdfមេរៀនទី១០ Java Programming...pdf
មេរៀនទី​៩ Java Programming...pdfមេរៀនទី​៨ Java Programming...pdf
មេរៀនទី​៧ Java Programming...pdfមេរៀនទី​៦ Java Programming...pdf
មើលទាំងអស់
 

អ្នកឧបត្ថម

អ្នកប្រើដែលទើបនឹងចុះឈ្មោះ


រតនា

Makara

Soulin

សារ៉ាក់

យាប

Smossne

តុលា

Chansophal

ស្រូយ

គេហទំព័រជាដៃគូ
     
     

ប្រព័ន្ធបណ្ដាញចំនេះដឹង និងឯកសារខ្មែរ អភិវឌ្ឍន៍ជំនាន់ទី៖ ៣.០០
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំ ២០១១- ២០១៤
© khmerdocs.com