ចងចាំខ្ញុំ

អំពីគណនី

មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង

កសិកម្ម | កុំព្យូទ័រ | កំណាព្យ | គណនេយ្យ | គណិតវិទ្យា | គីមីវិទ្យា | គំនូរ | ចម្រៀង | ច្បាប់ | ជីវវិទ្យា | ឌីសាញ | តន្ត្រី | ទន្តវទនសាស្ត្រ | ទស្សនៈវិជ្ជា | ទេសចរណ៍ | ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ | នយោបាយ | បច្ចេកទេស | បច្ចេកវិទ្យា | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | ផែនដីវិទ្យា និងបរិស្ថានវិទ្យា | ពាណិជ្ជកម្ម | ភាសា | ភូមិវិទ្យា | យុទ្ធសាស្ត្រ | រូបវិទ្យា | រឿងនិទាន | រឿងប្រលោមលោក | លទ្ធិ និងសាសនា | វេជ្ជសាស្ត្រ | សង្គមវិទ្យា | សារណាបញ្ចប់ការសិក្សា | សិល្បៈ | សេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា | សំណង់ស៊ីវិល | ស្ថាបត្យកម្ម | អក្សរសាស្ត្រ | អគ្គិសនី | ឧស្សាហកម្ម | ឯកសារទាក់ទងនឹងការប្រលង | ឯកសារស្រាវជ្រាវ | ឱសថសាស្ត្រ | ផ្សេងៗ

ស្វែងរកយើងនៅហ្វេសប៊ុក

 

ឯកសារដែលទើបនឹងបានបញ្ចូលចុងក្រោយ៖

ប្រយោជខាងក្នុង...pdfលំហាត់ Excel ជ្រើសរើស...pdf
Risk manahement ...pdfSpeak To Win. By Trian Bracy...PDF
1...txtWeek 10 Student Workbook Data ...docx
Sample Data Dictionary...pdfContext Level DFD and DFD...pdf
Chapter 8_DataDesign...pdfChapter 7_User Interface...pdf
Chapter 6_Transition...pdfChapter 5_ObjectModeling...pdf
Chapter 4_DFD...pdfChapter 3_Sample Interview Que...doc
Chapter 3_ReviewQuestion...docChapter 3_Doc...pdf
Chapter 2_Doc...pdfChapter 1_Doc...pdf
Window Server...pdfWindow Server 2008 KhmerBook...docx
Window Server 2003 KhmerBook...pdfEnglish as a globle language...pdf
Pactric Oracle...txtរបៀបកែប្រែ Port Wampp Server ...pdf
របៀបដូរនូវផ្តាំងខាងក្រោយពេលដែរ...pdf សំរាប់អាជីវកម្មជោគជ័យ...docx
៧យ៉ាងដែលគ្មានបង្រៀននៅសាលា...docx...docx
៦ ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលស្ងប់ស្ងៀម ...docx៧ចំណុចធានាថាជោគជ័យ!...docx
សន្តិភាព...pdfការគប់មិត្ត...pdf
Excell 2010 ...pdfIdiom ...docx
...pdfរបៀបរៀនភាសាចិន...pdf
កម្មវិធីនយោបាយក្នុងនិតិកាលទី៥...pdfបិដកវិន័យភាគ១១...pdf
បិដកវិន័យភាគ១០...pdfបិដកវិន័យភាគ៩...pdf
មើលទាំងអស់
 

អ្នកឧបត្ថម

អ្នកប្រើដែលទើបនឹងចុះឈ្មោះ


Sarun

សុភក្រ័

Phearak

ឃាង

Tech

Ravy

Sokchea

Sorall

គង់ម៉េង

គេហទំព័រជាដៃគូ
           

ប្រព័ន្ធបណ្ដាញចំនេះដឹង និងឯកសារខ្មែរ អភិវឌ្ឍន៍ជំនាន់ទី៖ ៣.០០
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំ ២០១១- ២០១៥
© khmerdocs.com