ចងចាំខ្ញុំ

អំពីគណនី

មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង

កសិកម្ម | កុំព្យូទ័រ | កំណាព្យ | គណនេយ្យ | គណិតវិទ្យា | គីមីវិទ្យា | គំនូរ | ចម្រៀង | ច្បាប់ | ជីវវិទ្យា | ឌីសាញ | តន្ត្រី | ទន្តវទនសាស្ត្រ | ទស្សនៈវិជ្ជា | ទេសចរណ៍ | ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ | នយោបាយ | បច្ចេកទេស | បច្ចេកវិទ្យា | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | ផែនដីវិទ្យា និងបរិស្ថានវិទ្យា | ពាណិជ្ជកម្ម | ភាសា | ភូមិវិទ្យា | យុទ្ធសាស្ត្រ | រូបវិទ្យា | រឿងនិទាន | រឿងប្រលោមលោក | លទ្ធិ និងសាសនា | វេជ្ជសាស្ត្រ | សង្គមវិទ្យា | សារណាបញ្ចប់ការសិក្សា | សិល្បៈ | សេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា | សំណង់ស៊ីវិល | ស្ថាបត្យកម្ម | អក្សរសាស្ត្រ | អគ្គិសនី | ឧស្សាហកម្ម | ឯកសារទាក់ទងនឹងការប្រលង | ឯកសារស្រាវជ្រាវ | ឱសថសាស្ត្រ | ផ្សេងៗ

ស្វែងរកយើងនៅហ្វេសប៊ុក

 

ឯកសារដែលទើបនឹងបានបញ្ចូលចុងក្រោយ៖

write khmer to English...pdfHappyMarriedLife...pdf
អរិយធម៌ខ្មែរ...pdfសិក្សាអារ្យធម៌ខ្មែរ _short_stu...pdf
អរិយធម៌ខ្មែរ Areythoar_Khmer_M...pdfគុកនយោបាយ Bun_Chan_Mol_Kuk_Noy...pdf
កម្ពុជា Kam_In_Fed...pdfកប្បកថា kappkatha book...pdf
ស្រណោះព្រលឹងខ្មែរ Sranos_Prole...pdfឯកសារព្រះសង្ឃខ្មែរ Ekasa Prah ...pdf
ចរិតខ្មែរ​CharetKhmer...pdfBUDDHISM AND PROBLEMS OF THE M...pdf
Cambodia Provinces ខេត្ត ក្រុង...pdfBuddhistDictionary...pdf
Dictionary IT...pdfDictionary Medical វចនានុក្រមព...pdf
សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសកសិករ ផលិតក...pdfចំលើយវិញ្ញាសារប្រលងក្សេត្រសាស្...doc
វិញ្ញាសារប្រលងក្សេត្រសាស្រ្ត ភ...docវិញ្ញាសារប្រលងវិទ្យសាស្រ្តកិសក...doc
វិញ្ញាសារប្រលងក្សេត្រសាស្រ្ត ភ...docxវិញ្ញាសារប្រលងក្សេត្រសាស្រ្ត...docx
Buddhist Dictionary...pdfសន្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច Economi...pdf
Basic Window Server...pdfមេរៀន Java Programming ជាភាសាខ...pdf
មេរៀន Java Script...pdfAll Countries around the world...pdf
មេរៀន MS Word 2007...pdfមេរៀន MS Excel 2007...pdf
មេរៀន Access 2007...pdfStructure Query Language (SQL ...pdf
C# ភាសាខ្មែរ...pdfសៀវភៅគណនាលំហាត់ឬសការេ...pdf
ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ...docComputer basic & Maintenance ...pdf
Dictionary ជីវវិទ្យា...pdfផែនដីថ្នាក់ទី១២ថ្មី...pdf
គណិតវិទ្យា...pdfគណិតវិទ្យា...pdf
មើលទាំងអស់
 

អ្នកឧបត្ថម

អ្នកប្រើដែលទើបនឹងចុះឈ្មោះ


ចន្ឌី

លីន

រដ្ឋា

ចាន់ដែត

ចន្នា

Seth

សុរិទ្ធយ៉ា

Sophal

Laroma

គេហទំព័រជាដៃគូ
           

ប្រព័ន្ធបណ្ដាញចំនេះដឹង និងឯកសារខ្មែរ អភិវឌ្ឍន៍ជំនាន់ទី៖ ៣.០០
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំ ២០១១- ២០១៤
© khmerdocs.com