ចងចាំខ្ញុំ

អំពីគណនី

មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង

កសិកម្ម | កុំព្យូទ័រ | កំណាព្យ | គណនេយ្យ | គណិតវិទ្យា | គីមីវិទ្យា | គំនូរ | ចម្រៀង | ច្បាប់ | ជីវវិទ្យា | ឌីសាញ | តន្ត្រី | ទន្តវទនសាស្ត្រ | ទស្សនៈវិជ្ជា | ទេសចរណ៍ | ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ | នយោបាយ | បច្ចេកទេស | បច្ចេកវិទ្យា | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | ផែនដីវិទ្យា និងបរិស្ថានវិទ្យា | ពាណិជ្ជកម្ម | ភាសា | ភូមិវិទ្យា | យុទ្ធសាស្ត្រ | រូបវិទ្យា | រឿងនិទាន | រឿងប្រលោមលោក | លទ្ធិ និងសាសនា | វេជ្ជសាស្ត្រ | សង្គមវិទ្យា | សារណាបញ្ចប់ការសិក្សា | សិល្បៈ | សេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា | សំណង់ស៊ីវិល | ស្ថាបត្យកម្ម | អក្សរសាស្ត្រ | អគ្គិសនី | ឧស្សាហកម្ម | ឯកសារទាក់ទងនឹងការប្រលង | ឯកសារស្រាវជ្រាវ | ឱសថសាស្ត្រ | ផ្សេងៗ

ស្វែងរកយើងនៅហ្វេសប៊ុក

 

ឯកសារដែលទើបនឹងបានបញ្ចូលចុងក្រោយ៖

សន្តិភាព...pdfការគប់មិត្ត...pdf
Excell 2010 ...pdfIdiom ...docx
...pdfរបៀបរៀនភាសាចិន...pdf
កម្មវិធីនយោបាយក្នុងនិតិកាលទី៥...pdfបិដកវិន័យភាគ១១...pdf
បិដកវិន័យភាគ១០...pdfបិដកវិន័យភាគ៩...pdf
បិដកវិន័យភាគ៨...pdfបិដកវិន័យភាគ៧...pdf
បិដកវិន័យភាគ៦...pdfបិដកវិន័យភាគ៥...pdf
បិដកវិន័យភាគ៤...pdfបិដកវិន័យភាគ៣...pdf
បិដកវិន័យភាគ២...pdfបិដកវិន័យភាគ១...pdf
ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិ...pdfច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្ម...pdf
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី២០០៧...pdfក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី២០០៦...pdf
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ២០១០...pdfក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ២០១០...pdf
ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើ...pdfច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោ...pdf
រដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណខ្មែរប្រកាស...pdf- ថ្ងៃ-១០ ឧសភា ១៩៧២...pdf
- ថ្ងៃ-១០ ឧសភា ១៩៧២...pdfរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋប្រជា...pdf
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រក...pdfរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេ...pdf
ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក២០០៧...pdfច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក២០១៤...pdf
អង្គការជានរណា.pdf...pdfទីណាគ្មានវេជ្ជបណ្ឌិត (អង់គ្លេស...pdf
ទស្សនាវដ្ដីសុខភាពភ្នែក...pdfលំហាត់ Excel...xlsx
MikroTik Configuration ...pdfចិត្តវិទ្យាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសន...pdf
មើលទាំងអស់
 

អ្នកឧបត្ថម

អ្នកប្រើដែលទើបនឹងចុះឈ្មោះ


ហៀកនូ

វ៉ុន

Top

Smile

Srey

បុត្រី

Phakdei

Sopanha

គុល

គេហទំព័រជាដៃគូ
           

ប្រព័ន្ធបណ្ដាញចំនេះដឹង និងឯកសារខ្មែរ អភិវឌ្ឍន៍ជំនាន់ទី៖ ៣.០០
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំ ២០១១- ២០១៥
© khmerdocs.com