ចងចាំខ្ញុំ
  Yut Sophanet

ទំព័ររបស់គាត់

    ព័ត៌មានរបស់គាត់

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

ភេទ៖ ប្រុស
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖ 6 កុម្ភៈ 1995
ទីកន្លែងកំណើត៖ សៀមរាប
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន៖ ភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង៖

អ៊ីមែល៖ sophanetyut@gmail.com
គេហៈទំព័រ៖ www.khmerdocs.com/yutsophanet
ចំណាប់អារម្មណ៍៖ ខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែលចូលចិត្តនិងស្រលាញ់កាសរសេរកំណាព្យប៉ុន្តែខ្ញុំរៀង IT ទេ។ ខ្ញុំមានកំណាព្យមួយចំនួនដែលសរសេរឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំអផ្សុក កើតទុក សប្បាយ ដូចនេះសូមធ្វើកាចែកជូនកំសាន្ត បើមានខុសឆ្គងមេត្តាអភ័យទោសផង។
 

អ្នកឧបត្ថម

អ្នកប្រើដែលទើបនឹងចុះឈ្មោះ

Vande

ភារ៉ូ

សុផា

ស្រួច

មិនា

វីរះ

ស្រីណុច

គីមហួរ

Sophanet

ប្រព័ន្ធបណ្ដាញចំនេះដឹង និងឯកសារខ្មែរ អភិវឌ្ឍន៍ជំនាន់ទី៖ ៣.០០
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំ ២០១១- ២០១៧
© khmerdocs.com