មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  វិញ្ញាសារប្រឡងជ្រើសរើសនិសិត្សអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងឆ្នាំ២០១២.pdf
ទំហំ៖ 1.94 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-07-16ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ គណិតវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ តោះរៀនត្រៀមប្រឡង
ចែករំលែក   581 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ